ایران نیوز 24:معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به جلب مشارکت بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست جزیره قشم از سوی این سازمان از اجرای ۳۰ پروژه با مشارکت و همکاری این سازمان و برنامه کمک های کوچک تسهیلات محیط‌ زیست جهانی برنامه توسعه و عمران ملل متحد در ایران خبر داد و گفت: این پروژه ها از سال ۱۳۸۱ تاکنون در زمینه‌های حفظ تنوع زیستی، ارتقاء معیشت پایدار، توانمندسازی بانوان محلی، ارتقاء صنایع دستی و حفاظت از محیط‌ زیست جزیره قشم انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم مهدی زارعی با تاکید بر همکاری تنگاتنگ برنامه کمکهای کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی برنامه توسعه وعمران ملل متحد در ایران و سازمان منطقه آزاد قشم افزود: این همکاری به اجرای پروژه‌هایی با هدف ارتقای وضع محیط زیست جزیره منجر شده و بعضاً برخی از این پروژه‌ها دستآوردهای بین‌المللی نیز داشته‌اند.
به گفته وی کسب عنوان چهار پروژه برتر سازمان ملل برای پروژه بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس در بندر سلخ در سال۱۳۸۳، کسب عنوان ده پروژه برتر برای پروژه اکوتوریسم و حفاظت لاک‌پشت‌های عقابی از سوی بنیاد توسعه و محیط‌ زیست آسیا اقیانوسیه (APFED) در سال ۱۳۸۸ و کسب عنوان پروژه برتر برای پروژه اکوتوریسم و حفاظت لاک‌پشت‌های عقابی شیب ‌دراز از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور در سال ۱۳۹۵ از مهم ترین این دستاوردها بشمار می رود.
دلایل همکاری گسترده سازمان منطقه آزاد قشم و برنامه توسعه و عمران ملل متحد در ایران
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم هم در تشریح دلایل همکاری گسترده این سازمان و برنامه توسعه و عمران ملل متحد در ایران گفت: غنای بالای زیستگاهی و تنوع زیستی بالای جزیره و ارتباط تنگاتنگی که جامعه محلی مستقر در حدود ۴۰ روستای جزیره با این تنوع زیستی چشمگیر دارند، بستر مناسبی را برای اجرای پروژه‌های محیط زیستی مورد حمایت این برنامه(SGP ) با مشارکت جامعه محلی به وجود آورده است.
سید محمد هاشم داخته یادآور شد: سیاست مدیریت محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم از ابتدای تاسیس در راستای تشکیل تعاونی‌های محلی جهت بهره برداری جامعه محلی از منابع طبیعی به صورت مستقیم بوده است و این مدیریت همواره سعی کرده در این بین تنها نقش نظارتی، نه نقش مالکیتی، داشته باشد. به گفته وی همخوانی این دیدگاه با دیدگاه پروژه‌های برنامه SGP که در آن جوامع محلی و سازمان ‌های مردم نهاد حامی این جوامع، محور اصلی حفاظت از طبیعت در نظر گرفته می شوند، شاید دلیل دیگری باشد که تعدد پروژه‌های تحت حمایت برنامه SGP ایران در قشم را توجیه می کند.
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم این پروژه‌ها را در چهار دسته مرتبط با حفاظت از گونه های نادر و آسیب پذیر در راستای حفظ تنوع زیستی سطح جزیره، مرتبط با احیای سنت های صیادی قدیمی و فراموش شده در راستای حفاظت از ذخایر حساس آبزیان، مرتبط با تولید صنایع دستی توسط بانوان محلی و مرتبط با مستند سازی دانش بومی جوامع محلی اعلام کرد. گفتنی است مدیریت محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نهاد مسئول درخصوص فعالیت های محیط زیستی در جزیره قشم، همزمان با آغاز به کارSGP ایران به عنوان یک برنامه بین المللی حامی پروژه های ملی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است.