ایران نیوز 24: رئیس برنامه ریزی راهبردی و سیستم‌های شرکت پتروشیمی ایلام گفت: ارائه تصویری گویا و روشن از گذشته، حال و آینده در شرکت صنعت پتروشیمی بر عهده واحد برنامه‌ریزی است.

مهدی محمدی با تبریک روز آمار و برنامه‌ریزی گفت: آمار و اطلاعات يكی از اجزای اصلی و ضروری برای برنامه‌ريزی، تصميم‌گيری‌ها و ارزيابی عملكردهای سطوح مختلف مديريت است. محمدی با بیان اینکه برنامه‌ريزان و كارشناسان برای تدوين راهبردها، سياستگذاری و تعيين خط ‌مشی،نظارت، هماهنگی و هدايت برنامه‌ها به داده‌های آماری نياز دارند افزود: ارائه تصویر روشن و گویا از گذشته تا حال، پيش‌بينی وضعيت آينده و برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در بخش‌های مختلف مستلزم وجود داده‌های آماری دقيق، جامع و به روز است.

وی ادامه داد: واحد برنامه‌ریزی راهبردی و سیستمها در همه شرکت ها و سازمانها، از واحدهای مهم و استراتژیک است که عهده دار صیانت از اعتبار و آوازه آن شرکت می باشد. مهندس محمدی افزود: وظایف این واحد از مراحل تاسیس شرکت،تولید محصول تا رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی پس از آن نیز ادامه دارد.

رئیس برنامه ریزی راهبردی و سیستم‌های شرکت پتروشیمی ایلام با اشاره به اینکه این واحد همگام با تغییرات ایجاد شده در چارت سازمانی توسط مدیریت ارشد و هلدینگ خلیج فارس در اسفندماه۱۳۹۹ در ۴ بخش تشکل شده است تصریح کرد: برنامه ریزی راهبردی،ریسک و تداوم کسب و کار، سیستمهای مدیریت و تضمین کیفیت، بهبود روشها و فرآیندها‌ و اطلاعات مدیریت چهار واحدی هستند که در چارت جدید تعریف شده‌اند.

وی به فعالیت‌های در دست اقدام این واحد اشاره کرد و افزود: پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) شامل استانداردهای ۱۰۰۰۲و۱۰۰۰۴(جهت رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشتریان) و پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013  از مهم‌ترین اقدامات واحد برنامه‌ریزی راهبردی و سیستم‌های پتروشیمی ایلام است.

مهدی محمدی ادامه داد: تهیه وگردآوی بیش از ۱۱۷۲عنوان مدرک (دستورالعمل،فرم،روش اجرایی،…)  ، اجرای پروژه بازنگری مجدد فرایندها،شناسنامه و شاخصهای کلیه فرایندها(BPR)براساس مدل APQC  ،استقرار  سیستم مدیریت انرژی و اخذ گواهینامه ISO 50001  ، راه اندازی نرم افزار جامع جهت مدیریت مدارک ومستندات کلیه سیستمها در شرکت  و استقرار سیستم مدیریت ریسک و اخذ گواهینامه ISO31000 از دیگر فعالیت‌ها و اقدامات در دست اجرای این واحد است.