اجرای ۸۳ پروژه توسعه محلی در منطقه دو
اجرای ۸۳ پروژه توسعه محلی در منطقه دو
ایران نیوز 24: همزمان با برگزاری ششمین نشست کمیته فنی روند پروژه های توسعه محلی با حضور شهردار،معاونین و مدیران منطقه 2بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ، مهدی صالحی ، شهردار منطقه در نشست کمیته فنی با بیان اینکه تدوین سیاست های مناسب و برنامه ریزی در راستای ارتقای خدمت در محلات از رویکردهای مدیریت شهری است، گفت:‌ ۸۳ پروژه‌ توسعه محلی در دو بخش مستمر و غیر مستمر در سال ۱۴۰۱ پس از مطالعات کارشناسی و نیاز سنجی های محله‌ای منطبق با مطالبات مردمی تدوین و پیش بینی شده است.
وی اجرای پروژه های کوچک مقیاس در محله را گامی برای بازپیرایی شهر و تغییر و تحول در محله ها دانست و تصریح کرد: مدیریت مشارکتی دراجرای این پروژه ها محقق شده است.
وی با بیان اینکه مهم رتین هدف مدیریت شهری در اجرای این پروژه‌ها، رفع نیازهای واقعی و ضروری شهروندان است، افزود: پروژه های تعریف شده بیشتر مبتنی بر بهسازی فضاهای عمومی محله، درقالب ۴۶ پروژه عمرانی، ۲۴ پروژه در حوزه خدمات شهری و ۱۰ پروژه ترافیکی طراحی ودرحال اجرا است. شهردار منطقه دو با اشاره به نقش تاثیرگذار پروژه های توسعه محلی در افزایش رضایتمندی شهروندان، بیان داشت: پروژه های توسعه محلی شامل مواردی چون مسقف کردن پایانه تاکسیرانی سازمان آب،توسعه سرای محله پونک،اجرای اصلاح هندسی ،عملیات تراش و روکش آسفالت ،بهسازی سرویس بهداشتی بوستان ها و…. است که امیدواریم با اجرای این پروژه ها که برگرفته از انتظارات بر حق ساکنان محله هاست بتوانیم نیازها و مطالبات واقعی مردم را به اجرا برسانیم