ایران نیوز 24: شهردار منطقه 5 با اشاره به اهمیت کاهش مصرف انرژی به خصوص در روزهای گرم تابستان گفت: برای اولین بار اقداماتی نو در راستای بهینه سازی و کاهش مصرف حامل های انرژی در ساختمان های این منطقه رقم خورده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، محمود کلهری شهردار منطقه ۵ با بیان اینکه با نظارت عالی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران برای اولین بار اقداماتی نو در راستای بهینه سازی و کاهش مصرف حامل های انرژی در ساختمان های این منطقه رقم خورده است گفت: یکی از این پروژه ها اجرای پروژه سختی زدایی در راستای کاهش مصارف انرژی است که از راهکار حاصل شده شاهد ممیزی انرژی در ساختمان های شهرداری منطقه۵ هستیم.وی افزود: در این اقدام روش های بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی که از مطالعات ممیزی انرژی در ساختمان های شهرداری استحصال شده توسط شرکت های دانش بنیان و اختراعات ثبت شده برای نخستین بارتوسط این منطقه اجرا خواهد شد.
شهردار منطقه ۵ ادامه داد: از جمله این اقدامات می توان به رسوب گیرالکترومغناطیس جهت حذف رسوبات آب به منظور اتلاف کمتر انرژی و کاهش آسیب به تاسیسات ساختمانی و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی در فرایندهای سنتی سختی زدایی اشاره کرد.
کلهری به یکی دیگر از پروژه های نو در راستای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: پروژه استفاده مجدد آب خاکستری ،از دیگر اقداماتی است که در شهرداری تهران توسط منطقه ۵ اجرا خواهدشد. باکاهش نزولات آسمانی و منابع آبی به منظور بازیابی و استفاده مجدد از آب خاکستری اقدامات نوینی توسط شرکت های دانش بنیان در سرویس های بهداشتی این منطقه جهت بازچرخانی آب خاکستری و کاهش اتلاف منابع آب شرب و تولید کمتر فاضلاب سیاه و هزینه های تصفیه آب انجام خواهدشد.
شهردار منطقه ۵ تاکید کرد: این اقدامات پس از انجام ممیزی انرژی در ساختمان های متعلق به شهرداری منطقه۵ با نظارت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار از مجموعه راهکارهای حاصل شده و پس از بررسی های فنی و مدل سازی مصرف حامل های انرژی حاصل شده است. وی در پایان اذعان داشت: تمامی موتورخانه ساختمان های این منطقه جهت بررسی سلامت تجهیزات و نحوه کارکرد، اتلاف انرژی و میزان تولید آلودگی به صورت سالیانه در دوفصل گرم و سرد با انجام معاینه فنی در ۲۱ موتورخانه ساختمان متعلق به شهرداری منطقه ۵ که مجموعا دارای ۲۷ دیگ و مشعل است بررسی و بروزرسانی می شود.