ایران نیوز 24: پاکسازی و هرس درختان جنگل های سفین یکی از مطالبات بومیان منطقه آزاد کیش بود که با بررسی های کارشناسی این طرح اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، عبدالنبی شرفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش با بیان این که عدم رسیدگی به اراضی جنگل های سفین در سال های طولانی سبب رشد گونه های مهاجم شده بود بر ضرورت هرس و پاکسازی این منطقه برای حفظ گونه های بومی اشاره کرد و اظهار داشت: ساماندهی این بخش از جزیره کیش از درخواست های بومیان این منطقه بود که با هرس و پاکسازی گونه های مهاجم و غیربومی و آماده سازی فضای مناسب جهت کاشت گونه های بومی مانند کهور ایرانی اجرایی شد.وی افزود: غالب شدن گیاهان مهاجم در این منطقه امکان تردد و استفاده مناسب و ‌مطلوب از فضای جنگلی را برای گردشگران و‌ ساکنان کیش نا ممکن کرده بود.

عبدالنبی شرفی در ادامه افزود: هنگام بروز آتش سوزی های متعدد امکان تردد ماشین آلات اطفاء حریق امکان پذیر نبود از این رو اواخر سال گذشته و اوایل امسال قسمت وسیعی در داخل این منطقه جنگلی طعمه حریق شد.مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: به علت پوشیدگی بیش از حد این جنگل ها محلی برای گذران افراد بزهکار بوده به نحویی که تامین امنیت این بخش برای پلیس هم ناممکن شده بود.عبدالنبی شرفی افزود: شرکت عمران، آب و خدمات کیش در راستای حل این مشکلات و همچنین حفظ محیط زیست و درختان ارزشمند این بخش با هماهنگی اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش و در نظرگرفتن نظرات و درخواست های بومیان، طرح ساماندهی اراضی جنگلی و هرس درختان را آغاز کرد.

وی اظهار داشت: با ساماندهی و ‌حذف گیاهان مهاجم زمینه احیایی باغات قدیمی مهیا و استفاده از فضای جنگلی حدود هشتاد هکتاری و دو ‌کیلومتر پیست دوچرخه موجود با نصب روشنایی و تامین امنیت فراهم شده است. مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش تصریح کرد: هرس درختان این منطقه با دستور اکید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر انجام بررسی های لازم در زمینه حفظ محیط زیست و گونه های ارزشمند گیاهی متوقف شده بود تا پس از بررسی همه جانبه گونه های بومی از جمله کهور ایرانی در فضاهای ایجاد شده کاشته شود.