اتمام عملیات بارگذاری کاتالیست های واحد آمونیاک پتروشیمی هنگام
اتمام عملیات بارگذاری کاتالیست های واحد آمونیاک پتروشیمی هنگام
ایران نیوز 24: عملیات بارگذاری 180 تن کاتالیست واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام، با موفقیت به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی هنگام، طی هفته گذشته با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق فرآیند بارگذاری ۱۸۰ تن کاتالیست و محافظ آن در بخشی از راکتورهای واحد آمونیاک، توسط همکاران گروه راه‌اندازی و بهره‌برداری و با رعایت کامل شرایط ایمنی به اتمام رسید. گفتنی است، این شرکت در سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، کاتالیست‌های مورد نیاز بخشی از راکتورهای واحد آمونیاک را از شرکت‌های داخلی «نفت و گاز سرو» و «گسترش فناوری خوارزمی» تهیه کرده است.