ایران نیوز 24: آیین تودیع و معارفه معاون فنی بیمه آرمان با حضور مدیر عامل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، جلسه تودیع و معارفه معاون فنی با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، دکتر داوود الماسی عضو هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران فنی ، برگزار شد. در این جلسه دکتر مجید قلی پور، از حسن انجام وظیفه توسط عسگر معزی معاون سابق معاونت فنی تقدیر و تشکر و در ادامه برای مجید حبیبی سرپرست جدید معاونت فنی آرزوی موفقیت کرد.