آمادگی شهرداری منطقه یک جهت حضور در نمایشگاه تهران ۱۴۰۱
آمادگی شهرداری منطقه یک جهت حضور در نمایشگاه تهران ۱۴۰۱
ایران نیوز 24: شهرداری منطقه یک با همکاری معاونت ها، نواحی، ادارات جهت حضور در نمایشگاه تهران ۱۴۰۱ اعلام آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، شورای معاونین با محوریت روابط عمومی و با هدف هماهنگی در راستای برگزاری نمایشگاه تهران ۱۴۰۱ با عنوان ” شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران ۱۴۰۱” تشکیل جلسه داد و هر یک از مدیران شهری با ارائه نظرات و اقدامات قابل نمایش در این نمایشگاه، به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس همین گزارش در این نشست مقرر شد در کنار معرفی منطقه یک، افزایش تعاملات بیشتر در سطح شهر تهران بین مردم و شهرداری، شهرداری با مردم و ارتباط ستاد منطقه با ستاد شهر تهران، بحث ارائه توانمندی ها و امکان جذب سرمایه به لحاظ حضور کشورهای خواهر خواننده مورد تاکید قرار گیرد.گفتنی است این نمایشگاه ۱۲ الی ۱۷ تیر ماه در بوستان گفتگو برگزار می شود