ایران نیوز 24: یک خبرنگار با ارجاع به تیتر یک روزنامه اصولگرا و وعده محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در خصوص تولید واکس کرونا، نوشت: به کسی که ادعای تولید 50 میلیون واکسن تا شهریور کرده بود، معاون اولی جایزه دادند.

شبنم رحمتی در توئیتی نوشت:

به کسی که ادعای تولید ۵۰ میلیون واکسن کرده بود، معاون اولی جایزه دادند.

کل