ایران نیوز 24: تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشکده بیمه و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، به منظور معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های صنعت بیمه به مراکز مطالعاتی فعال در حوزه علوم انسانی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده بیمه منعقد شد .هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم‌نامه، ایجاد زمینه‌های همکاری و استفاده از توانایی‌های علمی و اجرایی طرفین به منظور ارتقای فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل جهت گسترش ارتباط صنعت بیمه و موسسه در جهت کاربردی شدن پژوهش‌های موردنیاز صنعت بیمه کشور است.