ایران نیوز 24: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی یکسال گذشته با توجه به کمبود فضای آموزشی شهرستان اردکان؛ نهضت مدرسه سازی را آغاز کرده است .

مهندس تقی زاده؛ مدیر عامل شرکت چادر ملو، با ذکر این موضوع؛ بیان کرد: ساخت مدرسه اول ۱۲ کلاسه با زیربنا ۲۴۱۰ مترمربع با هزینه چهل و دو میلیارد ریال به اتمام رسیده است و مدرسه دوم نیز با ۱۵ کلاس با زیربنا ۲۴۰۰ مترمربع و برآورد هزینه بالغ بر چهل و پنج میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصد در حال ساخت می باشد. مدیرعامل چادرملو همچنین اعلام کرد؛ دو مدرسه دیگر نیز در برنامه داریم به محض تحویل زمین از سوی مسئولین امر، ساخت آنها شروع خواهد شد.