ایران نیوز 24: رییس و کارشناسان مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی به بررسی ساختار و سازوکارهای مدیریت ریسک در شرکت بیمه کوثر به‌منظور ممیزی آن پرداختند.

به گزارش روابط عمومی و اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، در این جلسه ممیزی که با حضور رییس‌کل و کارشناسان مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی، مدیرعامل و مدیر ریسک بیمه کوثر برگزار شد، ضمن مرور اقدام‌های بیمه کوثر در چارچوب زیر معیارهای ممیزی، بر اهمیت و اثرگذاری مدیریت ریسک در سطوح مختلف نظارتی و اجرایی و نتایج پایدار سازمانی تاکید شد.

لاله کریمی افزود: در این جلسه رویکردها و فعالیت‌های شرکت بیمه کوثر در چارچوب معیارهای اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، از جمله چارچوب مدیریت ریسک شرکت و نیز فرایند آن بر اساس سیستم ارزیابی مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی، به صورت آزمایشی بررسی شد. وی با تاکید بر اینکه در صورت احراز شرایط لازم، ممیزی شرکت بیمه کوثر در این زمینه ارتقا خواهد یافت، گفت: به‌منظور ایجاد اطمینان در مخاطبان و ذی‌نفعان شرکت از جمله سهام‌داران و مشتریان، ما در سال‌های اخیر، نظام مدیریت ریسک را در تمامی سطوح سازمانی پیاده کرده و با هدف بهبود مستمر، آن را به‌صورت داوطلبانه در معرض بررسی، نقد و ارزیابی نهادهای نظارتی مختلف قرار داده‌ایم.