آب سدهای تهران، رسما تَه کشید + تصویر
آب سدهای تهران، رسما تَه کشید + تصویر
ایران نیوز 24: بررسی جدیدترین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت سد‌های اصلی کشور نشان می‌دهد، مجموع ۱۳ سد دریاچه ارومیه ۴۴۷ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارند که این رقم حاکی از خالی بودن ۷۳ درصد ظرفیت مخازن این سد‌ها است.

همچنین سد زاینده‌رود اصفهان، هم‌اکنون بالغ بر ۱۵۱ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارد که این میزان ذخیره، نشان‌دهنده خالی بودن ۸۸ درصدی ظرفیت مخزن این سد مهم در مرکز کشور است. با وجود ۳۲۰ میلیون مترمکعب ذخایر آبی در سد‌های تهران، درصد پرشدگی سد‌های ۵‌گانه تأمین آب تهران ۱۶ درصد است؛ به‌عبارتی هم‌اکنون ۸۴ درصد از ظرفیت مخازن سد‌های تهران خالی است.در استان خوزستان نیز، سد‌های زنجیره کارون، دز و کرخه، به ترتیب با درصد پرشدگی ۵۷ درصد، ۳۹ درصد و ۱۲ درصد در مدار بهره برداری قرار دارند. سد اکباتان در استان همدان نیز تنها ۱ درصد ذخیره آب دارد و ۹۹ درصد ظرفیت مخزن این سد خالی است.