کد مطلب: 26117| زمان انتشار: ۱۳۹۴/۵/۲۱ ۹:۲۴:۱۰| نسخه چاپی
بایدها و نبایدهای بانک مرکزی در پنجاه و شش سالگي

بایدها و نبایدهای بانک مرکزی در پنجاه و شش سالگي

بانک و بیمه - ایران نیوز24 - محمد رضا امامی : بدون ترديد مبارزه مردان اقتصادي دولت دربانک مرکزی و در عرصه تنظيم سياست هاي پولي و اعتباري ، مهار نقدينگي، يكسان سازي نرخ ارز،كنترل غول تورم و مهار نقدينگي و ايجاد شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي كشور در دوران پسا تحريم، همراستا با مبارزه مردان سياسي و ديپلماسي دولت يازدهم در عرصه بين المللي، از نقاط برجسته و از افتخارات دولت تدبير و اميد به حساب مي آيد.

بانك مركزي در دو سال أخير با سياستگزاري دقيق و انجام بهينه وظائف خود، پشتيبان دولت در اجراي برنامه هاي مختلف تثبيتي و توسعه اي بوده و توانسته است ضمن عبور از شرائط دشوار موجود در أمر سياست هاي پولي و اعتباري در كشور توفيقات زيادي را كسب نمايد. حضور فردي با تجربه و كهنه كار در صنعت بانكداري و با تجربيات ملي و بين المللي در اين زمينه، اتفاقات مباركي را در حوزه هاي سياست هاي پولي و اعتباري كليد زده است كه برجسته ترين آنها مهار انتظارات تورمي و كاهش نرخ تورم از حدود 7/34 درصد سال 1392 به 6/15 درصد در سال 1393 بوده است و با عنايت به صحبت هاي أخير رياست بانك مركزي؛ اميدواريم شاهد تك رقمي شدن اين نرخ نيز باشيم كه با توجه به تجربيات دو سال گذشته  در حوزه مديريت اين بانك، امري دور از دسترس و خارج از تصور نخواهد بود.

حمايت بانك مركزي از فرصت هاي فراهم آمده در مذاكرات و در نظر گرفتن شرائط پسا تحريم و اعتقاد به وجود فرصت هاي عظيم سرمايه گذاري در ايران باعث برنامه ريزي در زمينه سازي و بستر سازي براي حضور كشورهاي صاحب فناوري براي سرمايه گذاريهاي مشترك در كشور باشد. اين بسترها با برنامه ريزي براي تأمين و تدارك زيرساخت هاي عمليات بانكي براي فعاليت هاي مشترك پولي و اعتباري بين جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در دوران پسا تحريم در مسير تقويت كارشناسي و مطالعه بر روي اجرايي كردن يك نظام پولي و مالي قوي به عنوان يك ضرورت در دوران پسا تحريم مي باشد.

اكنون كه پيام صلح و آشتي و دوستي از جمهوري اسلامي ايران به دنيا مخابره گرديده است و با پذيرش أكثريت دولت ها و ملت هاي دنيا همراه است، بايد با توجه به دوران پس از تحقق و تقويت اين آشتي انديشيد و به نظر مي رسد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اين اقدامات در اين زمينه پيشرو بوده است. اين بانك در شرائط متلاطم اقتصادي توانسته است تورم را كنترل كند و در آرام ساختن بازار طلا و ارز موفق باشد.

 بديهي است كه در پيش گرفتن سياست هاي با ثبات و روشن توسط اين بانك، فعالان اقتصادي را به استمرار فعاليت ها دلگرم نموده است. در شرائط جديد شاهد ارائه آمارهاي واقعي تر و شاخص هاي منظم تر و شفاف تر به افكار عمومي هستيم و اين در ايجاد باور و اعتماد عمومي نقش اساسي دارد. اين بانك با هدف ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد كلان در راستاي منويات مقام معظم رهبري‹مدظله العالي› در مبحث اقتصاد مقاومتي گامهای  اساسي برداشته است و اقدامات اساسي را در اين زمينه به انجام رسانده است؛ اقداماتي از قبيل:

* برنامه ريزي به منظور تثبيت و يكسان سازي نرخ ارز

* هدايت صحيح منابع به سمت توليد و كاهش نرخ تورم كه باعث تغيير جهت رشد اقتصادي از منفي به مثبت گرديده است.

* برنامه ريزي براي ساماندهي نرخ سود بانكي متناسب با تورم

* ممنوعيت أخذ سپرده با سررسيد بيش از يك سال كه آثار مثبتي در فضاي پولي و اعتباري بانك ها به همراه داشته است.

* تقليل بي نظمي هاي موجود در حوزه سود سپرده هاي بانكي كه رقابتي غير سازنده بين بانك ها بوجود آورده بود.

* برخورد منطقي با موسسات مالي و پولي غير مجاز

* زمينه سازي براي حمايت از تسهيلات بخش مسكن كه در آينده نزديك شاهد تغييرات در اين زمينه خواهيم بود.

* نگاه خردمندانه بانك مركزي به استقلال اين بانك و برنامه ريزي و هدايت كارشناسي نظام بانكي در عوض هدايت دستوري و در نتيجه جدا سازي سياست هاي پولي از سياست هاي مالي در نظام اقتصادي

* جدا سازي سياست هاي پولي از سياست هاي مالي در نظام اقتصادي

* حذف استقراض دولت از بانك مركزي و كنترل انتشار پول و در نتيجه جلوگيري از افزايش پايه پولي كشور و رشد نقدينگي كه منجر به تورم و كاهش رقابت پذيري توليدات و كاهش صادرات در كشور مي گردد.

* زمينه سازي براي تك نرخي كردن ارز با مطالعه كارشناسي براي فراهم كردن سهولت در نقل و انتقالات ارزي و توسعه ارتباطات بين المللي

در نهايت بانك مركزي با در نظر گرفتن متغير رشد اقتصادي، كنترل تورم و جلوگيري از دست اندازي بر منابع اين بانك براي حل مشكلات، برداشتن فشار از بانك ها براي اختصاص منابع به بخش ها و افراد خاص و جهت دادن اعتبارات به سمت سرمايه گذاريها و توليد و تقويت ارزش پولي كشور مي توان گفت از موفق ترين بخش هاي كشور طي دو سال گذشته بوده است.

دکتر محمد رضا امامی

کارشناس مدیریت و تحلیل اقتصادی

 

کد مطلب: 26117| زمان انتشار: ۱۳۹۴/۵/۲۱ ۹:۲۴:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب